Trang chủ Bạn thích làm HR cho ?

ĐĂNG NHẬPBạn thích làm HR cho ?

Bạn thích làm HR cho ?
Tập đoàn đa quốc gia
52  50%
Các công ty tư nhân quy mô lớn
12  11.5%
All of the Above!
11  10.6%
Chỉ cần công ty nước ngoài là được
10  9.6%
Các ngân hàng
9  8.7%
Các tổng công ty nhà nước
7  6.7%
Chỉ cần công ty Nhà nước là được
3  2.9%

Number of Voters  :  104
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 20:01
Last Vote  :  Friday, 17 November 2017 09:39
HRclub.vn