Leadership

Kỹ năng lãnh đạo của một cá nhân là khả năng về hành vi, cách thức làm việc của nhà lãnh đạo thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác, nó giúp phát triển hệ thống các đấu hiệu, mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện đặc trưng của hoạt động quản lý của nhà lãnh đạo.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Rat ManTooltip 08/06/2008 Hits: 60
Đây là trang tài liệu mô tả con gà.....
HRclub.vn