Trang chủ Thư viện Economics and MBA
Economics and MBA
Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
Hướng dẫn: Đăng ký Tài khoản và Đăng nhập để có thể tải trực tiếp tài liệu |  Thông tin về tài liệu: "Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling" | Harold Kerzner Ph.D., | Wiley | 2009 | ISBN: 0470278706 | 1120 pages | PDF | 5,9 MB
HRclub.vn