Trang chủ Bao hiem Thuong mai

ĐĂNG NHẬPBao hiem Thuong mai
Bảo hiểm thương mại hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm thương mại chỉ những hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên cơ sở người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp đồng.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Quy tac BH Yte QTe_LibertyTooltip 11/23/2009 Hits: 16
file icon Application form Group_LibertyTooltip 11/23/2009 Hits: 15
HRclub.vn