Trang chủ Khuyến khích cán bộ + Toàn cảnh học thuyết
Toàn cảnh học thuyết
Tạo động lực - Các phương pháp khuyến khích hay triệt tiêu hành vi PDF Print E-mail
Written by HRclub - T member   
Thursday, 07 August 2008 00:15

encourage behaviourHọc thuyết chủ nghĩa hành động sử dụng trong loạt bài này còn được gọi là Rat man, có lẽ vì Skinner, một trong những nhà học thuyết hành động nổi tiếng nhất, thực hành phần lớn nghiên cứu của mình trên chuột.

Học thuyết này gợi ý rằng các nhân viên nên được tác động ngay sau kết quả của mỗi công việc cụ thể mà họ thực thi. Một vài câu hỏi mang tính gợi ý là: Kết quả công việc của nhân viên đó là gì? Họ có được khen thưởng, khiển trách hay bị bỏ qua?

Last Updated on Thursday, 07 August 2008 08:42
Đọc tiếp...
 
Mô hình Maslow - Tạo động lực cho cán bộ PDF Print E-mail
Written by HRclub - T member   
Wednesday, 06 August 2008 00:23

successTiếp theo Phần 1 cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống các nhu cầu và giải pháp tạo động lực cho các đối tượng khác nhau. Phần 2 sẽ xin được trình bày về học thuyết Maslow và cách ứng dụng của nó trong nghệ thuật khuyến khích nhân viên. Mô hình nhu cầu theo cấp bậc dựa trên giả thiết rằng tất cả các cá nhân đều đòi hỏi có thỏa mãn nhu cầu theo mức độ tăng tiến.

Maslow, người phát triển học thuyết này, cho rằng khi một nhu cầu được thỏa mãn thì một nhu cầu khác cao hơn sẽ trở nên quan trọng hơn, giống như dòng chảy mô tả dưới đây:

Đọc tiếp...
 
Tìm hiểu về khái niệm tạo Động lực PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 27 July 2008 02:02

MotivationĐây là bài viết mở đầu cho loạt bài và phóng sự viết về nghệ thuật tạo Động lực cho cán bộ trong công việc. Sau loạt bài này, bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về các mô hình lý thuyết hiện có và làm thế nào để áp dụng các mô hình này vào doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.

Loạt bài này sẽ tập trung vào làm rõ các vấn đề sau: các khái niệm chung; các học thuyết về nhu cầu; cống hiến và đền đáp; phân tích các nhân tố; tạo động lực cho nhân viên.

Last Updated on Monday, 28 July 2008 10:30
Đọc tiếp...
 


HRclub.vn