Trang chủ Tin tức Công chức bị thôi việc nếu 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ
Công chức bị thôi việc nếu 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ PDF Print E-mail
Written by HRclub   
Tuesday, 02 December 2008 21:27

Theo Luật cán bộ công chức được Văn phòng Chủ tịch nước công bố chiều nay, nếu 2 năm liên tiếp công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết cho thôi việc.

Trường hợp 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực; hoặc có 2 năm liền trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì bị bố trí công tác khác.

 

Đối với cán bộ, người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, nếu 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì bị miễn nhiệm.


Việc đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện hằng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo... Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá công chức thuộc quyền. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan do cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

 

Theo Luật cán bộ công chức thì chỉ những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...) mới là công chức. Những người còn lại được gọi là viên chức và sẽ do Luật viên chức (đang xây dựng) điều chỉnh.

 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010.

 

Cũng chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, thời gian bắt đầu từ ngày 25/4/2009 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thí điểm.

 

Tại những nơi thí điểm, HĐND huyện, quận, phường kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 25/4/2009. UBND huyện, quận, phường nhiệm kỳ 2004-2009 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND mới được thành lập.

 

Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của HĐND và UBND các cấp cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp khóa sau vào năm 2011.

 

Cả hai nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 1/4/2009.

 

(Theo Hồng Khánh - VNexpress)

 


 
BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC
HRclub.vn